Historie a současnost

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Aula školy

Škola patří se svou více než šedesátiletou tradicí k nejstarším odborným školám v Opavě. Její původní ryze technický profil se zaměřením na obory strojírenské a elektrotechnické byl v devadesátých letech rozšířen o uměleckoprůmyslové obory a perspektivní obor Informační technologie – aplikace osobních počítačů. Všechny studijní obory jsou zakončeny maturitou a jejich absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Hlavní budova školy ve Smetanových sadech sousedí se Slezským muzeem, součástí areálu je i vlastní tělocvična a přilehlý objekt laboratoří, určený pro výuku odborných předmětů z oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Praktická i odborná příprava rovněž probíhá ve školních dílnách na Janské ulici.