Dvacet let uměleckých oborů

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV letošním roce oslaví umělecké obory na Střední škole průmyslové a umělecké dvacáté výročí jejich vzniku. Od roku 1993 se na nich vyučují obory grafický design, průmyslový design a tvorba hraček a dekorativních předmětů. V rámci tohoto výročí škola pořádá celou řadu akcí.

Hlavním bodem oslav je výstava prací studentů a absolventů, jejíž vernisáž proběhla v budově školy na Praskově ulici č. 8 za osobní účasti hejtmana Moravskoslezského kraje pana Miroslava Nováka, pana primátora Opavy profesora Zdeňka Jiráska, první náměstkyně primátora paní Pavly Brady, náměstka primátora Dalibora Halátka  a dalších významných osobností dne 2. dubna 2013. Veřejnosti je výstava přístupná vždy odpoledne ve všední den a potrvá do 18. dubna 2013.

dvacet_let_uo_02

Picture 2 of 11

V rámci oslav dvacátého výročí uměleckých oborů byla uskutečněna rovněž soutěžní přehlídka „Studentský design 2013“, kterou umělecké obory SŠPU v Opavě a Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory uspořádaly pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rekonstruovaném a památkářsky velmi ceněném kostele sv. Václava v Opavě mezi 27. březnem a 3. dubnem t. r. Střední umělecké školy z celé České republiky na ní vystavovaly práce nejméně z osmi oborů uměleckého školství, jako např. sklo, keramika, oděv, obuv, grafický design apod. Z více jak stovky předmětů bylo vybráno 34 laureátů, kteří na podzim tohoto roku budou vystavovat na pražském Designbloku, nejvýznamnější přehlídce českého designu. Ve značné konkurenci českých středních uměleckých škol uspěl student čtvrtého ročníku opavské umělecké průmyslovky oboru tvorba hraček a herních předmětů Tomáš Plachký se svým strojem na kolečkách s jednoduchými mechanickými prvky.

Dieter Schallner